Publikace

TÁBOR: O MĚSTĚ – PEVNOSTI

Shrnutí dějin a kulturního obrazu města Tábora v průběhu šesti staletí. Vydalo město Tábor roku 2020.

Cena 249 Kč

Kniha je v současné době bohužel vyprodaná, vydavatel projednává možnost dotisku.

více info

Tábor I.

Od počátku osídlení do roku 1452

V letošním jubilejním roce vychází první svazek vědeckého zpracování bohatých a dramatických dějin města Tábora. Husitské muzeum spojilo v tomto projektu své síly s několika dalšími výzkumnými pracovišti v České republice. Záměrem je během tří let představit odborné i širší laické veřejnosti celkový obraz dějin města. První svazek zabírá období od počátků osídlení po rok 1452. Rozsáhlý text doprovázený množstvím obrazových i mapových ilustrací se především soustřeďuje na život husitské táborské obce. Hlavním autorem svazku je mezinárodně uznávaný odborník na české dějiny pozdního středověku, prof. František Šmahel

více info

Malovali Tábor – obrazy, kresby, grafiky ze sbírek muzea

Doprovodný katalog k výstavě Malovali Tábor 29/5 – 4/10/2020

prodejní cena 90,- (muzejní obchod – Stará radnice, Žižkovo nám. 1)

Koncepce katalogu a texty: Mgr. Lenka Zajícová

více info

TEODOR BUZU

Publikace – průřez z tvorby významného táborského umělce s moldavskými kořeny k jeho životnímu jubileu.

ISBN 978-80-87516-56-0 | Vydalo Husitské muzeum v Táboře | nám. Mikuláše z Husi 44

cena: 700,-

více info

Ročenka Husitského muzea v Táboře 2019

Vydalo Husitské muzeum v Táboře | ISBN 978-80-87516-55-3

Grafická úprava Baskerville, www.baskerville.cz

Tisk Pětka s.r.o., Roztoky

Cena: 50,-

více info

Aleš Slavík

Publikace doprovázející výstavu Aleš Slavík 70 v Galerii Ambit Husitského muzea v Táboře, Augustiniánský klášter, 6. 9. – 28. 10. 2019

Husitské muzeum v Táboře 2019 / ISBN 978-80-87516-54-6

cena 250,-

více info