Táboráci sobě

Exteriérová výstava táborských výtvarných umělců 2021

Teodor Buzu

Teodor Buzu (*1960 Drasliceni, Moldavsko)

http://www.teodorbuzu.com/

více info

Helena Drdová

Helena Drdová se narodila v květnu 1946 v Táboře. Od roku 1962 navštěvovala umělecký směr Střední keramické školy v Bechyni. Po maturitě nastoupila do tehdejšího Muzea husitského revolučního hnutí, kde pracovala jako konzervátorka. V roce 1968 byla přijata ke studiu na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova – čeština, kde se věnovala studiu sochařství v ateliéru prof. Vladimíra Navrátila a doc. Bohumila Teplého.

více info

Juraj Horváth

Juraj Horváth (*25. 12. 1974 Bratislava) žije a pracuje v Táboře a v Praze. Věnuje se kresbě, grafice, grafickému designu, ilustraci a vydávání knih pro děti a mládež v nakladatelství Baobab, které vede se svojí ženou Terezou Horváthovou, www.baobab-books.net Stojí za pouličním projektem POPROSVET.

více info

Barbora Pokorná

Barbora Pokorná

(1981, Tábor)

Vystudovala Střední uměleckou školu grafickou v Jihlavě, obor propagační výtvarnictví. Od maturity se soustavně zabývá propagační grafikou (například grafická identita výtvarných potřeb U Tukana).

více info

Aleš Slavík

Aleš Slavík (*1949 Tábor) je absolventem Střední průmyslové školy keramické v Bechyni, ale své výtvarného vzdělání získával již ateliérech a lekcích malířů Marie Kroupové a Karla Valtera. Pracoval v mnoha zaměstnáních jako výtvarník a výstavník, touha po poznání jej však v 70. letech zavedla na paluby československých zaoceánských lodí.

více info

Jaroslav Vašta

Jaroslav Vašta (*1954 Tábor) studoval kresbu a malbu na PF v Českých Budějovicích u J. Hejného a M. Peterky. Dále studoval obor dějiny umění na FF UK v Praze. V osmdesátých letech se věnoval krajinomalbě, portrétu a grafice citelně ovlivněn impresionismem. Devadesátá léta jsou poznamenána posunem v tvorbě. Toto období je ovlivněno barokním šerosvitem nebo romantickou malbou 19. stol. V současné době spočívá tematické těžiště jeho tvorby v zobrazení starých zákoutí a uliček.

více info