Cena Gloria musaealis 2015

24. 5. 2016  •  publikoval(a): Pavla Pražáková  •  rubrika: Archív

Husitské muzeum v Táboře se v soutěži o Cenu Gloria musaealis umístilo na II. místě za publikaci „Jan Hus 1415/2015“.

gloria musaealis

Významným úspěchem skončil pro Husitské muzeum letošní XIV. ročník národní soutěže Gloria Musaealis. Táborští muzejníci si vydobyli druhé místo těsně za vítězem v kategorii Muzejní publikace roku. Soutěže se zúčastnilo celkem 72 muzejních a galerijních institucí z celé České republiky.
Dne 18. května 2016 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za osobní účasti ministra kultury ČR Daniela Hermanna, mnoha předních činitelů naší kultury a zástupců všech nominovaných muzeí a galerií. V kategorii muzejní publikace roku obsadilo Husitské muzeum velmi čestné 2. místo (vítězem se stalo Muzeum hlavního města Praha s publikací Hroby barbarů). Ředitel Husitského muzea Jakub Smrčka k úspěchu uvádí: „Toto velice prestižní ocenění znamená pro Husitské muzeum nesmírné uznání kvality jeho práce a je velkým povzbuzením do budoucna.“
Husitské muzeum v Táboře bylo poctěno nominací v kategorii muzejní publikace roku za vydání recenzovaného vědeckého katalogu k výstavě Jan Hus 1415/2015. Ke vzniku katalogu, jenž nese stejný název jako výstava, autorsky přispělo celkem 22 odborníků z Husitského muzea, ale i z mnoha dalších významných kulturních institucí České republiky (Národní galerie, Národní muzeum, Karlova Univerzita, Galerie hlavního města Prahy, příslušné ústavy Akademie věd ČR). Mezi nimi najdeme přední osobnosti našeho vědeckého života, např. Víta Vlnase, Michaelu Ottovou, Hanu Larvovou, Michala Šroňka, Blanku Zylinskou … Ze zaměstnanců Husitského muzea se na katalogu autorsky podíleli Daniel Abazid, Petra Fetrová, Jakub Smrčka, Jitka a Lenka Vandrovcovy, Zdeněk Vybíral, Lenka Zajícová. Editorem katalogu, pověřeným celkovou redakcí, byl historik Husitského muzea Zdeněk Vybíral. Výraznou složku obrazovou, která nesmí u žádné publikace tohoto druhu chybět, podpořily kvalitní fotografie především z dílny Zdeňka Prchlíka, odborného fotografa Husitského muzea. K odborné úrovni textů přispěli také oba vědečtí lektoři Jan Adámek a Petr Čornej. Neméně velkou zásluhu jako autoři má na celkové podobě knihy grafické studio Viva Design, s.r.o. Vedoucí studia, Gustav Fifka je autorem grafické úpravy knihy, studio dále zhotovilo sazbu knihy a zajistilo výjimečně kvalitní tisk v tiskárně Finidr Český Těšín.
Soutěž Gloria Musaealis vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky, Asociace muzeí a galerií České republiky společně s českým výborem ICOM (Mezinárodní komitét muzeí). Soutěž je vyhlašována v kategoriích muzejní počin roku, muzejní publikace roku a muzejní výstava roku. Z celkem 80 přihlášených projektů odborná porota vybírala nejprve užší nominace, vždy po třech v každé kategorii, poté stanovovala z nominovaných projektů konečné pořadí. Jeden z projektů se dočkal také ceny Českého výboru ICOM. Toto zvláštní ocenění je udělováno projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji vzdělávací činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Další zvláštní cenu uděluje čestný výbor soutěže Gloria Musaealis, ve kterém přijala účast řada předních osobností našich kulturních, vědeckých, církevních a společenských institucí.