Cyklus historicko-vlastivědných přednášek podzim 2022

19. 9. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

podzim 2022 | cyklus přednášek

Přednášky se konají (pokud není uvedeno jinak)  v přednáškovém sále augustiniánského kláštera na náměstí Mikuláše z Husi 44 s bezbariérovým přístupem vždy od 17:30. Vstup volný.

22. 9. 2022 | Nemoci a jejich léčení v minulosti – přednáší PhDr. Jiří Chvojka, historik a numismatik z Českých Budějovic

 

6. 10. 2022 | Guttmannové a Gutmannstahlové. Rod s kořeny v Táboře a jeho osudy v letech 1770–1945 – přednáší pan Karel Vošta, historik z Radenína

 

20. 10. 2022 | Pokusy o založení gymnázia v Táboře v 17. a 18. století – přednáší PhDr. Václav Bartůšek historik a archivář z Benešova

 

2. 11. 2022 | RESTLICHT (Zbytek světla) happening a následná beseda s autorem plastiky Wernerem Mallym. Plastika je součástí výstavy 1942 / 80. výročí heydrichiády a transportů Židů z Táborska na Masarykově náměstí.

16:30 | Masarykovo nám. | Městská knihovna Tábor, Jiráskov ul. – klubovka

Pořádáno ve spolupráci s městem Tábor a Městskou knihovnou V Táboře.

 

2. 11. 2022 | Mohou být židovské dějiny veselé? – přednáší spoluautor výstavy Cha cha chá, zasmál se Mordechaj aneb Veselé putování židovskou historií a hudebník Tobiáš Smolík

17:30 | Městská knihovna Tábor, Jiráskov ul. – klubovka

Pořádáno ve spolupráci s městem Tábor a Městskou knihovnou V Táboře.

 

10. 11. 2022 | Moderní dějiny ruského antisemitismu – přednáší PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. historik z Husitského muzea v Táboře. Moderní evropský antisemitismus se zrodil v carském Rusku a ideologicky se opíral o podvržený dokument tzv. Protokolů siónských mudrců. Přednáška vychází ze zkoumání těchto historických kořenů.

21. 11. 2022 | Rusko, Ukrajina a my – beseda s publicistou a komentátorem Alexandrem Mitrofanovem. Alexandr Mitrofanov je výstižným komentátorem našeho veřejného a politického života. Svůj hluboký vhled do českého společenského dění propojuje se zevrubným poznáním stavu dnešního Ruska a tedy i příčin jeho války proti ukrajinskému národu.

1. 12. 2022 | Zapomenutý čas dějin… Československo v letech 1945–1950 – přednáší Mgr. Martin Tichý historik Ústavu pro studium totalitních režimů, Praha.

Česká společnost v létě 1945 hleděla přes všechny útrapy války s nadějemi do dalších let. Jednalo o čas budování státu a společenských proměn, a tak život v obnoveném státě v ničem nepřipomínal dvacetiletí první republiky. Většina lidí s nadšením realizovala teze o národní a sociální (socializující) revoluci a účastnila se voleb v květnu 1946, věřila v systém Národní fronty… až se nakonec v únoru 1948 ocitla na prahu nové reality: rychle se upevňujícího komunistického panství. Co způsobilo, že třetí republika bez užití násilí nejsilnější politické strany přešla od systému limitované demokracie k režimu s totalitárními ambicemi? A jak tento čas z kloubů vymknutý žili naši předci. Lidé z měst a vesnic. Mohou archívy poodkrýt nové skutečnosti, díky nímž bychom lépe pochopili jejich smýšlení a jednání? A co my o této době skutečně víme?

přednášky podzim 2022