DĚJINY TÁBORA z pohledu archeologa

30. 1. 2016  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - přednášky

I. PRAVĚKÉ OSÍDLENÍ.

Přednáškový sál Husitského muzea,  čtvrtek 11. února 2016 v 17:30.

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

vedoucí archeolog Husitského muzea, Archeologický ústav JČU

plakátek ke stažení

Dějiny Tábora z pohledu archeologa – I. Pravěké osídlení

Rudolf Krajíc, 2016

Cyklus přednášek bude věnován archeologickým dokladům osídlení na území tzv. velkého Tábora od pravěku až do 19. století.

Archeologický výzkum v lokalitě Tábor - Komora (2008)

Archeologický výzkum v lokalitě Tábor – Komora (2008)

První z přednášek je věnována předhistorickému osídlení, o němž přinesly zcela nové informace jak výzkumy v historickém centru města, tak podél Lužnice i Tismenického potoka.

Přednášky shrnují objevy za posledních více než třicet let terénního archeologického bádání a porovnávají je s poznatky o pravěkém, středověkém a novověkém osídlení Tábora v předchozím období, především v 19. až první polovině 20. století.

Bronzová soška kančíka nalezená v areálu táborského hradu.

Bronzová soška kančíka nalezená v areálu táborského hradu.