Digitalizované sbírkové předměty

12. 4. 2023  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Sbírky

Husitské muzeum v Táboře průběžně publikuje zkrácené digitalizované evidenční záznamy sbírkových předmětů na portálu e-sbirky.cz, který provozuje Národní muzeum.

Publikování záznamů ze sbírky HM zajišťuje úsek Centrální evidence sbírek, dokumentátorka CES Bc. Pavla Pražáková |pprazakov| mobil: 734 570 332.