Events

Orazio Vecchi: L’Amfiparnaso / Victoria Ensemble & teatro Comico Praha

29. 4. 2024 | 19:00 | Gotický sál | divadelní představení

Bravurní renesanční madrigalová komedie, kterou složil italský renesanční skladatel Orazio Vecchi bude sehrána, zahrána a zazpívána v autorském představení souborů Victoria Ensemble a Teatro Comico pod uměleckým vedením Viktorie Kaplanové Dugranpere.

more info

Prímadonky – České zpěvy čtyř staletí

21. 4. 2024 | 17:00 | Gotický sál | Stará radnice | Žižkovo náměstí 1

Dívčí pěvecký sbor Prímadonky působí při ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod představí skladby českých autorů od 17. do 21. století: písně Adama V. Michny, výběr z Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka, Písně z cyklu Zelená se snítka Petra Ebena, Sluzenky Jiřího Churáčka, sborové úpravy českých a moravských lidových písní od Bedřicha Smetany, Josefa Bohuslava Foerstera a dalších českých skladatelů.

Sbormistr Ondřej Štefáček, klavírní doprovody Tereza Kotlasová.

more info

Sobotníci: Táborské tiskárny

20. 4. 2024 | 14:00 | Žižkovo náměstí | exkurze

Dubnoví Sobotníci vyrazí po stopách táborských tiskáren, jejichž historie se začala psát před 185 lety. Vycházka začne na Žižkově náměstí 20. 4. 2024 ve 14 hodin, protože zde sídlilo několik táborských tiskáren.

Program připravily historičky Husitského muzea Jitka a Lenka Vandrovcovy.

more info

Cyklus historicko-vlastivědných přednášek zima-jaro 2024

zima-jaro 2024 | cyklus přednášek

Přednášky se konají v přednáškovém sále bývalého augustiniánského kláštera na náměstí Mikuláše z Husi 44 s bezbariérovým přístupem vždy od 17:30. Vstup volný.

more info

Sobotníci 2024

exkurze | cyklus

Vlastivědné vycházky pro zájemce o historii Tábora a okolí.

Sobotníci – cyklus historicko vlastivědných vycházek/exkurzí je jedním z nejdéle trvajících programů, které Husitské muzeum nabízí veřejnosti.  Narodili se v roce 2010 a poprvé vyšli do táborských ulic na začátku roku 2011,

more info

To je Žižka!

Soutěž o nejlepší video o husitském vojevůdci pořádaná k 600. výročí jeho úmrtí v roce 1424 u Přibyslavi. Je určená pro dětské či studentské týmy, skupiny, kolektivy ve třech věkových kategoriích.

Pravidla hry:

1) Vyplň  PŘIHLÁŠKU nejpozději do 31. března 2024.
2) Do soutěže se mohou přihlásit děti do 18 let.
3) Natoč krátké video o Janu Žižkovi. Jeho délka nesmí překročit 7 minut.
4) Zúčastni se workshopů režiséra Jana Míky pořádaných husitským muzeem.
5) Sestříhané video opatři titulky a pošli na adresu prokop.janda@husitskemuzeum.cz nejpozději do 31. října…

more info