František Bílek (1872-1941) umělec, mystik, vizionář

2. 6. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace

vydalo Husitské muzeum v Táboře | katalog k výstavě | ISBN: 978-80-8751-77-5

Prodejní cena 90 Kč.

Výstava k 150. výročí narození autora – plastiky, grafiky, kresby ze sbírky Husitského muzea 21. 5. – 9. 10. 2022, Galerie Ambit – augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi 44.

autorka a kurátorka výstavy: Mgr. Lenka Zajícová

Redaktorka katalogu, texty k výstavě: Mgr. Lenka Zajícová

Fotografie: Zdeněk Prchlík, ml.

Překlad textů: Mgr. Eva Vybíralová

Grafická příprava: Viva design, s.r.o.

Tisk: Typodesign s.r.o.

Náklad: 400 ks

Vydalo Husitské muzeum v Táboře 2022

Vydání první