František Peterka 1920–2007

20. 2. 2017  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Publikace

RNDr. Pavel Trpák

redakce Jakub Smrčka a Lenka Zajícová | vydalo Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2016 | ISBN 978-80- 87516-31- 7

cena 520 Kč 250 Kč

FP2017-obalkaB


Pavel Trpák
František Peterka 1920–2007

vydalo Husitské muzeum v Táboře,
Mikuláše z Husi 44, Tábor
www.husitskemuzeum.cz

redakce Jakub Smrčka a Lenka Zajícová
fotografie na zadní straně obálky Vlastimil Slabý

fotografie na str. xx, yy, zz Zdeněk Prchlík ml.

grafická úprava a sazba Vlastimil Slabý,
Zvěrotice 126, Soběslav
vsfoto8.wixsite.com

tisk a vazba Tiskárna PROTISK s.r.o.,
Rudolfovská 617, 370 01 České Budějovice
www.protiskcb.cz

160 stran
náklad 400 ks

vydání první, Tábor 2016

ISBN 978-80- 87516-31- 7