Horní Lužice, jedna ze zemí České koruny ve středověku (1319–1526)

27. 11. 2019  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - přednášky

28. 11. 2019 od 17.30 | přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (ÚČD FFUK Praha)

Horní Lužice, respektive Budyšínsko a Zhořelecko, bylo prvními Lucemburky pevně vklíněno do nově vytvořeného státního celku zvaného Koruna království českého. Přednáška naznačí především počátky a vývoj tohoto státoprávního spojení, dotkne se správy země z pozice českého krále, včetně prezentace jeho majestátu – rituál slavnostních vjezdů krále (adventus regis) a do hornolužických měst a panovníkovo hoštění v této zemi Koruny české. Upozorní také vývoj kulturních vazeb korunních zemí k pražskému centru i k sobě navzájem.

oberlausitz 1024px-Reichenturm_Bautzen_101

 

 

 

 

[plakátek ke stažení]