I. světová válka

5. 4. 2017  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Archív - lektorské programy

Anotace: Seznámím se s historickým a společenským pozadím I. světové války, s jejími příčinami i dopadem na poválečné uspořádání Evropy. Rozliším obě válečné strany a jejich spojence. Na pozadí bojů odhalím činnost československého odboje (Československá národní rada + legie, Národní výbor československý), která po válce vyústila v osamostatnění naší země. Prostřednictvím vzpomínek tehdejšího starosty města Tábora a dalších pramenů si zkusím představit, jak se za I. světové války žilo lidem v táborském regionu.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Učivo: I. světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky

Průřezové téma: Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Tematický okruh:  Jsme Evropané

Metody práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků, práce s pracovním listem, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty.

Doba trvání: 90 minut

Program nabízíme od června do října. Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 40,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.