Jak funguje muzeum

11. 3. 2015  •  publikoval(a): admin  •  rubrika: Pro I. stupeň ZŠ

Anotace: Přijďte s dětmi hravě a interaktivně prozkoumat budovu staré táborské radnice a dozvědět se,  co je to vlastně muzeum. Proč je důležité uchovávat a pečovat o sbírkové předměty? Jak se předává kulturně historické dědictví? Kdo a proč chodí do muzea a kdo v něm pracuje.  Byl by ze mě dobrý průvodce?

Klíčová slova: časová osa, muzeum, kulturní památka, státní svátek

Cílová skupina: 1. – 3. třída ZŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Lidé a čas, Lidé kolem nás

Učivo: 

  • Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí, letopočet
  • Současnost a minulost našem životě – proměny způsobu života, státní svátky a významné dny
  • Regionální památky – lidé a obory zkoumající minulost, péče o památky,
  • Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj
  • Kultura – kulturní instituce

Metody práce: výklad, vyprávění, skupinová výuka, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty, didaktická hra, dramatizace.

Doba trvání: 90 minut

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 70,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.

PARKOVÁNÍ V TÁBOŘE