Jak se chovat v nebezpečí a jak přežít přepadení

9. 12. 2019  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Archív - přednášky

12. 12. 2019 od 14.00 | přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter, nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Senioři jsou jednou z nejohroženějších skupin v rámci napadení agresorem. Je to zcela pochopitelné. Útočník si vybírá svou oběť tak, aby měl co největší šanci na úspěch s minimálním rizikem. Z tohoto důvodu si agresoři velmi často vybírají jako předmět svého útoku seniory, u kterých předpokládají, že dosáhnou svého s minimálním rizikem. Je naprosto mylná představa, že naši spoluobčané se mohou adekvátně fyzicky bránit proti mladšímu a fyzicky lépe vybavenému útočníkovi. Nejvhodnější způsob ochrany seniorů před agresory je prevence a vyhýbání se rizikovým situacím.  Obsahem kurzu není fyzická sebeobrana, ale hlavně seznámení s nástrahami a způsobem jednání jak se těmto nebezpečným situacím vyhnout.  Fyzická sebeobrana je až poslední možnost, v tomto okamžiku mají senioři největší šanci při použití vhodného sebeobranného prostředku a správného jednání s agresorem. A právě na jednoduché zásady prevence proti napadení a seznámení s vhodnými sebeobrannými prostředky je zaměřen tento kurz.