Jan Žižka, padouch nebo hrdina?

3. 5. 2024  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Pro II. stupeň ZŠ

Edukační program k výstavě Jan Žižka 600 let

Anotace: Kdo ve skutečnosti byl Jan Žižka? Neohrožený a neporažený vojevůdce nebo násilník, mordýř a loupežník? Kudy vedla cesta zemana z malého dvorce přes službu u královského dvora až do čela husitských vojsk? Co víme o jeho soukromém životě a jak jeho cestu ovlivnila doba, ve které vyrůstal?  Kde všude získával válečné zkušenosti a jak obratně je dokázal využít ve své funkci velitele polního vojska? Kde se zrodil vojevůdce a kde politik? A byl skutečné úplně slepý, když ve svém hněvu ranou palcátem zabil kněze pražského vojenského svazu?

Klíčová slova: Jan Žižka, husitská revoluce, Žižkův vojenský řád, polní vojska, život ve středověku

Cílová skupina: 7. – 9. třída ŽŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Učivo: husitství, reformace a jejich šíření Evropou

Průřezové téma: Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Metody práce: výklad, prezentace, skupinová výuka, samostatná práce žáků, demonstrace objektů, práce s obrazem, manipulace s objekty, hra.

Doba trvání programu90 120 minut

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Cena je 70,- za žáka.

PARKOVÁNÍ V TÁBOŘE