Jarní květena táborského okolí

14. 4. 2020  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Exkurze, Kvízy, Muzeum on-line

Ideálním místem pro pozorování jarních květů jsou listnaté a smíšené lesy, například podél Lužnice. Druhově nejbohatším územím je zaříznuté údolí řeky mezi Táborem a Bechyní. První desítku tamních rostlin jsme Vám představili už v Jarním botanickém kvízu, s postupujícím jarem se k nim přidávají další a další kvetoucí druhy:

01

01

02

02

03

03

Kromě všeobecně rozšířené sasanky hajní (01) se tu můžeme vzácně (např. v někdejším podhradí Příběnic) setkat i se žlutě kvetoucí sasankou pryskyřníkovitou (02). Listy podobné sasankám anebo pižmovce mošusové (zřejmě nejobtížněji poznatelné rostlině v uvedeném kvízu) má další hájová rostlina – dymnivka bobovitá (03), kvetoucí menšími nachovými květy.

04

04

05

05

Výrazné bílé květy a křižmostojné listy jsou typické pro ptačinec velkokvětý (04). Hojná, ale přehlížená bažanka vytrvalá (05) s drobnými žlutozelenými květy je zajímavá tím, že právě na ní roku 1694 německý botanik a lékař Rudolf Jacob Camerarius popsal proces rozmnožování rostlin.

06

06

07

07

K běžným lesním druhům patří bělokvětý šťavel kyselý (06) anebo jedna z časně kvetoucích travin – ostřice prstnatá (07).

08

08

09

09

Lužní lesy jsou domovem hluchavky skvrnité (08), která má na rozdíl od rumištní hluchavky nachové výrazně prohnutou korunní trubku. Vlhká lesní stanoviště vyhovují i nezelenému podbílku šupinatému (09), který parazituje na kořenech dřevin.

10

10

11

11

Naproti tomu narůžověle kvetoucí druh s krkolomně vyslovitelným jménem řeřišničník písečný (10) anebo bělokvětý penízek modravý (11) se sivou lodyhou a listy (málo známý příbuzný běžného plevele penízku rolního) v říčním údolí vyhledávají suché stráně a lemy cest.

12

12

13

13

Právě na okrajích cest nejčastěji najdeme i porosty violky vonné (12) anebo zplanělého barvínku menšího (známého i pod jménem brčál barvínek, 13), který je často pěstován na zahrádkách.

14

14

Nejen kolem Lužnice ale rostou zajímavé druhy – například na suchých mezích a písčitých okrajích cest v širším okolí Kozího hrádku anebo na trávnících mezi domy v táborské lokalitě Na Kopečku nyní zářivě žlutě kvete mochna jarní (14).

15

15

A na závěr pro Vás mám hádanku: Tipnete si, které statné rostlině patří listy na posledním snímku (15)? Napovím, že za měsíc vykvete bohatým květenstvím světle fialových čtyřčetných květů s omamnou vůní, z nichž později vzniknou dekorativní, podlouhle eliptické šešulky. Je zákonem chráněná, ale v údolí Lužnice dosti hojná. Už víte? Správnou odpověď najdete na tomto místě koncem dubna.

Do té doby Vám přeji co nejvíc botanických objevů  na Vašich procházkách přírodou!
RNDr. Daniel Abazid