Malovali Tábor – obrazy, kresby, grafiky ze sbírek muzea

3. 9. 2020  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace

Doprovodný katalog k výstavě Malovali Tábor 29/5 – 4/10/2020

prodejní cena 90,- (muzejní obchod – Stará radnice, Žižkovo nám. 1)

Koncepce katalogu a texty: Mgr. Lenka Zajícová

Fotografie: Zdeněk Prchlík, ml.

Překlad textů: Mgr. Eva Vybíralová

Redaktor: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

Grafická příprava: Viva design, s.r.o.

Tisk: TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.

Náklad: 400 ks

Vydalo Husitské muzeum v Táboře v roce 2020

Vydání první

ISBN: 978-80-87516-58-4

Podpora vydání katalogu:

c-energy_logo_1