Malujeme Tábor

3. 6. 2020  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Archív - lektorské programy

Anotace: Tábor slaví 600 let od svého založení a tento program na pomezí muzejní a galerijní pedagogiky přibližuje hravou formou základní pojmy související s historií i současností města. Prostřednictvím výtvarného umění pomáhá dětem poznávat prostředí, ve kterém žijí,  chápat rozdíl mezi přítomností a minulostí, pojmenovat a ukotvit si názvy důležitých dominant města. Program také rozvíjí fantazii, estetické cítění a vnímání, posiluje komunikativní a sociální dovednosti a napomáhá zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky.

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost, Dítě a svět.

Vzdělávací cíle: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.), osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije, přiblížení světa kultury a umění, seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu.

Metody práce: pozorování, hra, řízený rozhovor, praktické metody

Doba trvání: 60 minut

Program nabízí Husitské muzeum od 1. června do 4. října 2020.

Skupinu je nutné předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Vstupné je 40,- za žáka, pedagog má vstup zdarma.