Marie Michaela Šechtlová – KRESBA – GRAFIKA – MALBA | DRAWING – GRAPHICS – PAINTING

12. 10. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace

vydaly společným nákladem Husitské muzeum v Táboře a ak. mal. Marie Michaela Šechtlová | monografie | ISBN: 978-80-87516-79-9

Prodejní cena 700 Kč.

Monografie obsahující výběr z autorčina celoživotního díla.Texty: Mgr. et Ing. Ivo Binder, PhDr. JIří Demel, RNDr. Karel Samšiňák, Csc., Mgr. Miroslav Kudrna, Ph.Dr. Jan Kříž, Mgr. Vlastimil Tetiva, Jára Novotný, RNDr. Karel Žižkovský

Překlad do angličtiny a redakce anglických textů: Andrew Goodall, D.Phil.

Redakce českých textů: Josef Musil

Editoři: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. a Mgr. Lenka Zajícová

Předtisková příprava: Ing. arch. Eva Hubičková, Ph.D. a doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.

Ideový koncept: Mgr. et Ing. Ivo Binder

Grafická úprava a sazba písmy Amor Serif Pro a Amor Sans Pro (www.stormtype.com): MgA. Jakub Troják

Tisk: TISKÁRNA PROTISK s.r.o., České Budějovice, www.protiskcb.cz

240 stran

Náklad 700 ks

Vydání první, Tábor 2022

ISBN 978-80-87516-79-9

 

Tato publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury