Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

21. 2. 2017  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Nezařazené

Profesní životopis

Vzdělání:

 • 2000–2008 Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský studijní program (Th.D.), obor Husitská teologie (zaměření na církevní dějiny), téma disertační práce „České reformní proudy 14. stol. a devotio moderna“
 • 1997–1999 Christkatholisch-theologische Fakultät, Univerzita v Bernu, obory praktická teologie, biblická teologie a dějiny, církevní dějiny, teologické myšlení pravoslaví
 • 1993–2000 Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Husitská teologie (1997 Bc., 2000 Mgr.), téma magisterské diplomové práce „Diakonát ve staré církvi a v dějinách nerozdělené církve /do roku 1054/“
 • 2007–2009 Škola muzejní propedeutiky AMG ČR – základní kurs muzejní propedeutiky, nástavbový kurs Muzejní výstavnictví

Pracovní zkušenosti:

 • od r. 2010 Husitské muzeum v Táboře; ředitel
 • 2004 – 2010 Husitské muzeum v Táboře; kurátor sbírkových fondů
 • 2001 – 2004 Husitská teologická fakulta UK v Praze; interní doktorant – asistent výuky
 • 2001 – 2003 Centrum odborné přípravy technicko-hospodářské, Praha 9; učitel českého a německého jazyka
 • od 1996 jáhen Starokatolické církve v ČR

Členství v odborných společnostech a komisích:

 • člen redakční rady časopisu Husitský Tábor
 • zastupování HM ve Společnosti Husova muzea v Praze
 • člen výboru Mezinárodní společnosti Oskara Nedbala
 • člen výboru spolku Hadasa
 • Asociace muzeí a galerií v ČR, člen exekutivy (od roku 2019)

Bibliografie

 • VYBÍRAL, Zdeněk a SMRČKA, Jakub: Tábor: o městě-pevnosti. Město Tábor, Tábor 2020. ISBN 978-80-907746-0-5.
 • VYBÍRAL, Zdeněk a SMRČKA, Jakub: Tábor : a town and a fortress / Zdeněk Vybíral, Jakub Smrčka ; translation: Paul Jones, Eva Vybíralová. Město Tábor, Tábor 2020. ISBN 978-80-907746-1-2.
 • SMRČKA, Jakub et al.: Výroční zpráva za rok 2019. In: Ročenka Husitského muzea v Táboře, Tábor, 2019, s. 3–57. ISBN 978-80-87516-62-1.
 • SMRČKA, Jakub et alii: Aleš Slavík. Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2019, ISBN 978-80-87516-54-6.
 • FILGAS, Jiří: Husité u Nahorub 1419-2019 : výročí 600 let první husitské bitvy Holý vrch u Nahorub / úvodní text Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.; foto a provedení Ing. Jiří Filgas. Nahoruby ; Křečovice : Sbor dobrovolných hasičů Nahoruby, 2019.
 • SMRČKA, Jakub – ABAZID, Daniel et al.: Výroční zpráva za rok 2018. In: Ročenka Husitského muzea v Táboře, Tábor, 2019, s. 3–57, ISBN 978-80-87516-55-3
 • SMRČKA, Jakub – ABAZID, Daniel et al.: Výroční zpráva za rok 2017. In: Ročenka Husitského muzea v Táboře, Tábor, 2018, s. 5–68. ISBN 978-80-87516-50-8
 • KALIVODA, Jan – SMRČKA, Jakub – ZILYNSKÁ, Blanka: Schwan, Gans und Kirche. Martin Luther und Jan Hus im geistlichen Vermächtnis Europas / Labuť, husa a církev. Martin Luther a Jan Hus v duchovním odkazu Evropy / Swan, Goose and the Church. Martin Luther and Jan Hus in Spiritual Legacy of Europe. [Doprovodná publikace stejnojmenné panelové výstavy.] Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2017. ISBN 978-80-87516-37-9
 • MATYÁŠ, Bohuslav – SMRČKA, Jakub (eds.): Bohumil Smrčka (1943–1997). Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2017. ISBN 978-80-87516-32-4
 • SMRČKA, Jakub – ABAZID, Daniel et al.: Výroční zpráva za rok 2016. In: Ročenka Husitského muzea v Táboře, Tábor 2017, s. 5–67.
 • RÖSCH, Libuše – SMRČKA, Jakub: Hieronymus Pragensis. Překlad Eva Vybíralová (AJ) a Libuše Rösch (NJ). 1. vydání, trojjazyčně (česky, německy, anglicky). Husitské muzeum v Táboře, Tábor 2016. ISBN 978-80-87516-30-0
 • SMRČKA J., ABAZID, D. et al.: Výroční zpráva za rok 2014. – Ročenka Husitského muzea v Táboře, Tábor, 2015, s. 5–57.
 • VYBÍRAL, Zdeněk et SMRČKA, Jakub: Jan Hus 1371?–1415. O knězi, mysliteli a reformátorovi, Tábor : Město Tábor, Tábor 2015, ISBN 978-80-260-8288-0.
 • SMRČKA, Jakub et VYBÍRAL, Zdeněk (eds.): Jan Hus 1415 a 600 let poté, Tábor (= Husitský Tábor, Supplementum 4) 2015, ISBN 978-80-87516-23-2.
 • ADÁMEK, Jan, Jakub SMRČKA, Libuše RÖSCH, et al.: Jan Hus: odvaha myšlenky, odvaha víry, odvaha smrti / redakce Jakub Smrčka, Blanka Zilynská ; autoři Jan Adámek, Lenka Bobková, Eva Doležalová, Jan Malý, Jan Kalivoda, Libuše Rösch, Jakub Smrčka, Vít Vlnas, Zdeněk Vybíral, Blanka Zilynská, Bohdan Zilynskij. 2015. ISBN 978-80-87516-14-0. (německy Johannes Hus. Mut zu denken, Mut zu glauben, Mut zu sterben. ISBN 978-80-87516-16-4. Anglicky Jan Hus: Courage to Think, Courage to Believe, Courage to Die, ISBN 978-80-87516-15-7).
 • ABAZID, Daniel, Lenka VANDROVCOVÁ, Jitka VANDROVCOVÁ, et al.: Jan Hus 1415–2015 / Katalog stejnojmenné výstavy pořádané Husitským muzeem v Táboře 6. 6. – 31. 10. 2015 ve Staré táborské radnici. Autoři odborných statí a katalogových hesel: Daniel Abazid, Tereza Bednářová, Petra Fetrová, Kateřina Horníčková, Jan Klípa, Rudolf Krajíc, Petr Kubín, Jana Kunešová, Hana Larvová, Michaela Ottová, Jakub Smrčka, Lubomír Sršeň, Dana Stehlíková, Martina Šárovcová, Michal Šroněk, Jitka Vandrovcová, Lenka Vandrovcová, Vít Vlnas, Zdeněk Vybíral, Lenka Zajícová, Blanka Zilynská, Bohdan Zilynskyj ; překlady. Tábor : vydalo Husitské muzeum v Táboře v nakladatelství Viva Design, s.r.o., 2015. ISBN 978-80-87516-22-5.