Mistři cechů oděvních/ Masters of Clothing Craft Guilds

2. 2. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace

Vydalo Husitské muzeum v Táboře | ISBN: 978-80-87516-80-5

Výpravná doprovodná publikace k úspěšné výstavě Mistři cechů oděvních. Obsahuje ucelený materiál, který vznikal v průběhu příprav, a čtenáři v ní tak objeví celou řadu podkladů, obrazového materiálu a informací, jež nemohly být prezentovány výstavním způsobem.

Prodejní cena 390 Kč

(na objednání zasíláme poštou + poštovné a balné; tabor@husitskemuzeum.cz)

Kolektiv autorů

Autoři odborných statí:

Mgr. Tomáš Koch

Mgr. Eva Nová, Aleš Nový (www.danar.net)

Roman Urbani

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

Autoři ilustrací:

Václav Kotva

Michaela Sterzová

Autoři fotografií:

Tomáš Koch

Aleš Nový

Zdeněk Prchlík

Překlady do angličtiny: Helena Pecháčková

Technická redakce: Zdeněk Vybíral

Vydavatel: Husitské muzeum v Táboře, Mikuláše z Husi 44

Sazba a grafická úprava: Viva Design, s.r.o., Gustaf Fifka

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Náklad: 800 ks

Vydání 1., 2022

ISBN: 978-80-87516-80-5

Doprovodná publikace k výstavě Husitského muzea „Mistři cechů oděvních“ vznikla na základě instituconální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné oragnizace (IP DKRVO) poskytované Ministerstvem kulktury České republiky.