Muzeum na kolečkách: Jan Hus

12. 2. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Akce

Rádi byste do muzea, ale nejde to? Přijedeme za vámi. A rovnou se Zikmundem Lucemburským, s filosofem Jeanem Gersonem a Janem Husem. Budeme si povídat, pustíme si animovaný film a budeme dokonce hrát i trochu divadlo.

Zajímá vás historie? Vydejte se s námi po životní cestě mistra Jana Husa, zažijte jeho vzestup i pád, připomeňme si společně jeho myšlenky, za které skončil po nespravedlivém procesu na hranici.

Program je koncipován na 60 minut. Začíná dialogem obřích loutek představujících postavy Zikmunda Lucemburského, středověkého francouzského filosofa Jeana Gersona a českého reformátora Jana Husa. Následuje povídání k deseti animovaným slidům, kde si přiblížíme ve stručnosti Husův život a nejdůležitější momenty vedoucí až ke kostnickému koncilu, který rozhodl o reformátorově odsouzení a smrti. V závěru si vše shrneme v krátkém animovaném filmu, který namluvil herec Ivan Trojan. Lektoři pracují v dobových kostýmech.

Program je určen pro klienty domovů pro seniory a domovy s pečovatelskou službou, případně jiná sociální zařízení. Cena 2000 Kč včetně dopravy. Informace na tel. 734 570 334 nebo na nimrichtrova@husitskemuzeum.cz.