Oheň, kámen, kov a hlína aneb Od lovců mamutů k tajemným druidům

16. 2. 2021  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Pro I. stupeň ZŠ

PROSÍME, DOBŘE SE OBLEČTE, V MUZEU JE ZIMA. V OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY NEJSOU TOALETY, LZE POUŽÍT WC VE STARÉ RADNICI (ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ, 5 MINUT CESTY)

Edukační program navazující na část expozice v Bechyňské bráně.

Místo konání: Bechyňská brána, Kotnov, Tábor

Anotace: Pravěk – to je celá věčnost! Jde o nejdelší období lidských dějin a zahrnuje vše od doby ledové a lovců mamutů až po rozvinutou keltskou kulturu, která nás dodnes inspiruje a přitahuje svým tajemstvím. Pravěk je prababičkou věků, obdobím před-historickým, časem, o kterém se dozvídáme pouze z předmětů, které nám zanechali předci, a matička příroda ráčila zachovat. Jak tedy žili pravěcí lidé? Čím se živili, jak rozdělávali oheň? Jaké nosili oblečení a kde se schovávali před mrazem? Co o nich vypovídají jeskynní malby? A co my? Dokázali bychom v takových podmínkách přežít?

Aktivizační program pro mladší žáky ZŠ nabízí záživnou sondu do učiva tematického okruhu Lidé a čas vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  Žáci objevují pravěk v kontextu dějin, hledají rozdíly mezi způsobem života v pravěku a životem dnes a učí se je pochopit. Do programu jsou zařazeny smyslové aktivity umožňující žákům vrátit se zpět v čase a s pomocí reálných exponátů z pravěké doby si odpovědět na výše položené otázky.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Lidé a čas

Učivo:

·         Orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí

·         Současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení

·         Regionální památky – lidé a obory zkoumající minulost, péče o památky,

·         Báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj

Metody práce: aktivizační metody  + klasické

slovní – dialogické, diskusní, práce s pracovním listem, badatelské metody,  problémové vyučování, situační metody,  smyslové aktivity, názorně demonstrační metody, dovednostně praktické, experimentální

Doba trvání:  120 minut

Vstupné: 70 Kč / žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme v expozici od května do října, objednávky na tel. 734 570 334 nebo mailem na nimrichtrova@husitskemuzeum.cz.