Panelová diskuze „Ruská válka proti Ukrajině. Historické kořeny konfliktu a možné důsledky“

27. 4. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

2. 5. 2022 | 17:30 | gotický sál | Stará radnice, Žižkovo náměstí 1. | panelová diskuze

PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D. (FSV UK Praha); Mgr. Michal Nekorjak (Úřad vlády ČR); David Svoboda, Ph. D. (Muzeum 20. století, Ústav pro studium totalitních režimů)

moderuje PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Vedoucí hist. odd. Husitského muzea v Táboře)

Husitské muzeum v Táboře zve veřejnost na panelovou diskusi o historických kořenech i současných důsledcích útoku Ruské federace proti Ukrajině. Diskusní pořad se bude konat v gotickém sále Staré radnice na Žižkově náměstí v Táboře dne 2. května od 17:30. Pozvání do diskuse přijali ukrajinista a také znalec českých středověkých dějin, PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D., dále specialista na moderní dějiny Ukrajiny, David Svoboda, Ph.D., a také sociolog, Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D. Pozvaní hosté se pokusí rozebrat příčiny rusko-ukrajinského konfliktu, přiblížit zásadní fakta z historie vzájemného vztahu obou národů a zároveň odkrýt podstatu jejich zkreslování v propagandě ruské
strany. Rádi bychom také věnovali dostatečný prostor pro otázky z publika, jež se tak může stát čtvrtým partnerem v diskusi.

Již třetí měsíc probíhá na Ukrajině největší evropský válečný konflikt od roku 1945. Intenzitou bojů, násilím na civilních obyvatelích jakož i mírou ničení krajiny a lidských sídel přesahuje všechno, co naše generace v 21. století zažily. Obětí konfliktu je především ukrajinský lid, ale negativní důsledky války dopadají na celou Evropu včetně Ruska. Husitské muzeum pozvalo k diskusi odborníky, kteří se budou společně zamýšlet nad historickými kořeny války, nad vznikem moderního ukrajinského národa, ale také nad jeho postavením v dnešní Evropě, nad naším vztahem k Ukrajině a Ukrajincům. Lze najít podobnosti mezi ukrajinským a českým národním vývojem v moderní době a co vlastně přetvořilo obyvatele Ukrajiny ve svébytné národní společenství? Jak se to má s nacismem a neonacismem na Ukrajině? Dokáží se Ukrajinci začlenit v případě potřeby do české společnosti? Česká (nejen) veřejnost si klade otázku, jakým způsobem může válka skončit. Co válka přináší a možná přinese i naší společnosti. Tuto otázku zkusíme položit rovněž našim hostům, jakkoli je zjevné, že přesnou odpověď dnes nemůže znát nikdo.

 

vstup zdarma

panelová diskuze plakát