Pevnost spravedlivých: Počátek Hradiště hory Tábor

10. 2. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

1. 3. 2022 | 17.30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

přednáší Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel Husitského muzea v Táboře

Reformní myšlenky v okruhu pražské univerzity na přelomu 14. a 15. stol. přerostly v mohutný proud společenské změny, jehož katalyzátorem se stala mučednická smrt reformátorů Jana Husa a Jeronýma Pražského odsouzených na koncilu v Kostnici jako kacíři. Centrem apokalypticky orientované radikální reformy se stala pevnost založená na pozůstatcích opuštěného města Hradiště nad Lužnicí. Tato revoluční komuna se ztotožnila s biblickým pojmenováním „hora Tábor“ jakožto ideovým vyjádřením svého programu.