Pokusy o založení gymnázia v Táboře v 17. a 18. století

21. 9. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

20. 10. 2022 | 17:30 | augustiniánský klášter – přednáškový sál

Pokusy o založení gymnázia v Táboře v 17. a 18. století – přednáší PhDr. Václav Bartůšek, historik a archivář z Benešova.

O dějinách táborského školství a o dlouho nenaplněných snahách založit v Táboře klasické gymnázium, které vyústily nakonec ve vznik reálného gymnázia jakožto nového typu školy, promluví benešovský historik a archivář Václav Bartůšek.

bezbariérový přístup | volný vstup

Bartůšek plakát