Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost

1. 1. 2016  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Poradní orgány, Sbírky

Poradním orgánem ředitele Husitského muzea pro záležitosti péče o sbírku je Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost. Je jmenován v souladu s Režimem zacházení se sbírkou Husitského muzea v Táboře a jeho činnost se řídí jednacím řádem.

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Husitského mueza v Táboře

(od roku 2022)

předseda:

RNDr. Daniel Abazid

Husitské muzeum
zástupce ředitele pro sbírkotvornou činnost, botanik, kurátor sbírek
tel.: 734 570 330, 381 523 421 abazid@husitskemuzeum.cz
tajemnice: Božena Pražáková Husitské muzeum
správce CES, kurátorka sbírek
tel.: 381 251 884 prazakova@husitskemuzeum.cz
členové: Mgr. Zdeněk Duda Prácheňské muzeum v Písku
novodobé dějiny, kurátor sbírek
Michal Kolář pozůstalost Hany Benešové, Benešiana varia
PhDr. Jiří Prášek   Prácheňské muzeum v Písku
etnografie, umění, dějiny a tradice husitství, regionální dějiny a vlastivěda Táborska
 
Dalibor Zásměta   Česká numismatická společnost (pob. Tábor)
numismatika, faleristika a příbuzné obory
 
Mgr. Alexandra Zvonařová Muzeum Jindřichohradecka
etnografka, správce národopisných sbírek, fondu historických fotografií, betlémů, řemesla, zemědělství, textilu

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost vydává svá stanoviska formou doporučení a vyjadřuje se:

  • ke strategii sbírkotvorné činnosti muzea a k jejím změnám,
  • k bezúplatnému nabývání přírůstků (včetně nabývání předmětů do sbírky vlastní činností pracovníků muzea) po jejich nabytí, přičemž posuzuje pouze soulad akvizic s předmětem hlavní činnosti muzea a se strategií sbírkotvorné činnosti muzea
  • k úplatnému nabývání přírůstků před jejich nabytím, přičemž posuzuje soulad akvizic s předmětem hlavní činnosti muzea a se strategií sbírkotvorné činnosti muzea, význam předmětů pro vypovídací schopnost sbírky a ekonomické aspekty nabídky (posuzuje cenu ve srovnání s cenami obvyklými na tuzemském trhu se stejnými nebo obdobnými předměty, případně i na trzích v zahraničí),
  • k úplatnému nabývání přírůstků po jejich nabytí, došlo-li k nabytí předmětu z rozhodnutí ředitele muzea tzv. per rollam, přičemž posuzuje soulad akvizice se strategií sbírkotvorné činnosti a cenu, za níž byl nový přírůstek zakoupen,
  • k vyřazování předmětů ze sbírkové evidence před jejich vyřazením, přičemž se vyjadřuje k důvodům vyřazení a zda jsou v souladu se zákonem; vyjádření poradního sboru je nezbytné pro rozhodnutí ředitele muzea a je vyžadováno jako příloha žádosti o zrušení evidenčního čísla vyřazovaného sbírkového předmětu z CES na MK ČR,
  • k trvalému nebo dlouhodobému (na dobu delší než jeden rok) přemístění více než 500 sbírkových předmětů, a to před jeho uskutečněním, s výjimkou případů, kdy je nezbytné sbírku nebo její část přemístit neprodleně (a neplánovaně), v takových případech se poradní sbor k přemístění vyjádří až po jeho realizaci,
  • k žádostem o účelové finanční dotace ze státního rozpočtu na nákupy předmětů,
  • k dalším otázkám týkajícím se správy a uchovávání sbírek – na žádost ředitele, jeho zástupce pro sbírkotvornou činnost, vedoucích odborných oddělení anebo konkrétních kurátorů.