Přednáška Český Betlém

30. 11. 2016  •  publikoval(a): Pavla Pražáková  •  rubrika: Archív - přednášky

MIMOŘÁDNĚ galerie Stará táborské radnice, Žižkovo nám. 1, Tábor, úterý 6. 12. 2016 od 18:00

ThMgr. Alois Sassmann: ČESKÝ BETLÉM

Idylická vánoční krajina, pastýřské a jiné scény ze života, práce rozmanitých profesí a řemesel, to vše je provázáno a inspirováno biblickým vánočním příběhem i jeho interpretacemi od středověku a raného novověku až po současnost. Betlémská scenérie vytvořená z figurek a dekorací patří k českým vánočním tradicím.  Přednáška Aloise Sassmanna se koná uprostřed výstavy Vánoční kaleidoskop, kde jsou prezentovány mj. četné betlémy z tvorby a sbírky Jana Kasla st. a další vánoční inspirace.

pozvanka-a-sassmann-ceky-betlem