POUTNÍ MÍSTA NA NEPOMUCKU

21. 9. 2018  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

aneb: Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti jižního Plzeňska na území českobudějovické diecéze

čtvrtek 4. 10.  2018 od 17:00, přednáškový sál Státního okresního archivu Tábor, Na Parkánech 1623 (bezbariérový přístup z ulice Palackého).

Přednáší Mgr. Luděk Krčmář, vedoucí Odd. novějších dějin Západočeského muzea v Plzni

Mgr. Luděk Krčmář je kurátor a vedoucí oddělení novějších dějin ZČM v Plzni, církevní historik a teolog, znalec církevních památek a kastelolog, autor expozice církevního umění v plzeňském bývalém františkánském klášteře, autor řady publikací, např. řada Panská sídla západních Čech, Ohrožené kostely aj. Systematicky se zabývá mapováním kulturního dědictví spojeného s křesťanstvím na našem území.

Pořádá Husitské muzeum ve spolupráci se SOkA Tábor a Společností pro zachování husitských památek.

Vstup zdarma.

plakát ke stažení…