Přednáškový sál

Husova akademie – cyklus přednášek (4)

PhDr. Jan Kalivoda (FF UK Praha):
Jan Hus mezi smrtí a církví

čtvrtek 22. 1. 2015 od 17:30

Jan Hus se až do posledních okamžiků života nikdy nepovažoval za protivníka a nepřítele církve, v níž působil jako kněz. Vyhradil si však proti její autoritě právo na vlastní názor i v zásadních teologických otázkách. V procesu církve proti němu, který musel následovat a skončil jeho smrtí, zaujal postoj představující ojedinělou syntézu sebevědomí, pokory a fatalismu, jímž posmrtně prosadil sílu své osobnosti – nikoli však již ve své církvi, ale proti ní.