Přednášky: „Privilegia Zikmunda Lucemburského z roku 1437“, „Privilegium Zikmunda Lucemburského z pohledu pomocných věd historických“

4. 8. 2017  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

privilegium maléU příležitosti připomenutí 580. výročí vydání privilegia městu Tábor se konají v přednáškovém sále Státního okresního archivu Tábor přednášky:

„Privilegia Zikmunda Lucemburského z roku 1437“ představí Mgr. Jitka Vandrovcová (Husitské muzeum)

„Privilegium Zikmunda Lucemburského z pohledu pomocných věd historických“ přednese Mgr. Kateřina Lemberková (Státní okresní archiv Tábor)

Přednášky budou doplněny výstavou archiválií.

Začátek: 17:00, vstup zdarma