Přednášky v květnu 2022

27. 4. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - akce, Archív - přednášky

Cyklus historicko-vlastivědných přednášek

2. 5. 2022 | 17:30 | gotický sál | Stará radnice, Žižkovo nám. 1: Panelová diskuse „Ruská válka proti Ukrajině. Historické kořeny konfliktu a možné důsledky“ 

PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D. (FSV UK Praha), Mgr. Michal Nekorjak (Úřad vlády ČR), David Svoboda, Ph.D. (Muzeum 20. století, ÚSTR Praha, moderuje PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D. (Vedoucí hist. odd. Husitského muzea v Táboře)

vstup zdarma

24. 5. 2022 | 17:30 | gotický sál | Stará radnice. Žižkovo náměstí 1: Náboženská tvář Ukrajiny

Bc. et Bc. Prokop Janda (Husitské muzeum)

vstup zdarma