Příběh husitství

11. 3. 2023  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív – výstavy

26. 4. – prodlouženo do 30. 11. 2023 | Gotický sál | Stará radnice | Žižkovo nám. 1 | výstava

Slavnostní zahájení výstavy, vernisáž s doprovodným programem 25. 4. 2023 od 17 hodin.  Program: Pěvecký sbor Hlahol Tábor s programem husitských zpěvů a historická skupina Táborští kupci – ukázky bojových umění, vystoupení s bubny a prapory.

Vzhledem k plánované obnově hlavní expozice „Husité“, jejíž technologická životnost již vyčerpala své možnosti, připravuje Husitské muzeum v Táboře náhradní připomenutí jedné z nejvýznamnějších kapitol naší historie. Příběh husitství se soustředí především na léta husitské revoluce (1419-1436), její nejvýznamnější události, osobnosti a památky. Pokusí se také postihnout příčiny vzniku reformního hnutí, konflikt Jana Husa s římskou církví, i výsledky revolučních válek.

Kromě stručných textových výkladů se bude opírat především o bohatý archeologický, dokumentační a zejména obrazový materiál ze sbírek Husitského muzea. Atraktivní výstava vynahradí, jak doufáme, alespoň částečně návštěvníkům Tábora zážitek z cesty časem do středověku, jenž v mnohem velkorysejší podobě chystáme v obnovené hlavní expozici.