Raduj se již andělský zástup…

21. 9. 2020  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - koncerty

Obraz Kristova utrpení a vzkříšení v liturgické hudbě českého utrakvismu 15. století

25. 9. 2020 | 18:00 | kostel Narození Panny Marie | nám. Mikuláše z Husi

Hudební obsah nově připravovaného CD představí vokální soubor Gontrassek, umělecký vedoucí Jan Baťa, klávesové nástroje Tomáš Flégr.

Od počátku dějin křesťanství se v centru jeho učení nalézá téma vykupitelské smrti a vzkříšení Ježíše Krista a Velikonoční triduum coby jeho zpřítomnění se stává vrcholem církevního roku. Zpěvy liturgie Velikonočního třídení svojí hloubkou, krásou a starobylostí patří proto právem mezi nejcennější poklady křesťanské kultury.

Čeští utrakvisté tento poklad přejali osobitým a tvůrčím způsobem, pro nějž bychom v západní církvi té doby jen těžko hledali adekvátní paralelu. Podstatnou část liturgického zpěvu tvořil i v utrakvistické církvi jednohlasý latinský chorál. Vedle latiny se však již během 15. století začala v nemalé míře uplatňovat i čeština coby „jazyk rozumný“ (= srozumitelný). Se snahami o liturgický překlad se nejenom v českém prostoru setkáváme již nejméně o století dříve, ovšem rozsah a systematičnost, s jakou se o to s úspěchem pokusili čeští utrakvisté v průběhu první poloviny 15. století, představuje evropský unikát.

Vstupné 160 / 130 Kč na místě; 120 / 90 Kč v předprodeji (předprodej – pokladna Husitského muzea, Žižkovo nám. 1)

[plakát ke stažení]