Renáta Fučíková

3. 4. 2023  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Nezařazené, Tváře jižních Čech

(3. 1. 1964 Praha)

Uznávaná ilustrátorka, výtvarnice, pedagožka a poutavá vypravěčka silných příběhů Renáta Fučíková se celý profesní život věnuje především tvorbě autorských knih o historii, historických osobnostech a kulturně náboženským projektům. Renáta pochází z umělecké rodiny s jihočeskými kořeny. Její babička Marie Kroupová z Tábora studovala malbu na UMPRUM (Uměleckoprůmyslové škole v Praze) a její maminka Alena Kroupová sochařskou tvorbu na VŠUP (Vysoké škole uměleckoprůmyslové) v Praze. Zcela zásadním podnětem ke směřování její umělecké dráhy k historickým tématům bylo seznámení se s řeckými bájemi nebo vyprávění o vzniku města Tábora, která jako malá slyšela od svého milovaného dědečka Františka Kroupy, ředitele táborského muzea. Vnímavá a výtvarně nadaná dívka nadšeně a s láskou vstřebávala náměty z dávné minulosti, které postupně převáděla do svých imaginativních ilustrací. V roce 1988 absolvovala VŠUP v Praze – ateliér ilustrace a užité grafiky. V mládí byla nadšená hráčka na dudy (u Josefa Krčka) a krátce působila v divadle (u Petra Lébla). V devadesátých letech ilustrovala fantasy knihy Letopisy Narnie (7 dílů), knihy Vyprávění ze Starého zákona a z Nového zákona. V novém tisíciletí se Fučíková výrazně zapsala do povědomí čtenářů svými ilustracemi v knize Staré pověsti české a moravské, knihou Karel IV. (z cyklu Největší Češi), monumentální Historií Evropy a mnoha dalšími. Výtvarné dílo Fučíkové je naučně populární, rozmanité a originální ve smyslu použitých grafických a malířských technik a velmi oceňované mezi odbornou a laickou veřejností doma i v zahraničí. V současnosti vede ateliér Didaktické ilustrace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU (Západočeské univerzitě) v Plzni.

text: Lenka Zajícová

Tváře jižních Čech 2023