S Mamutíkem do pravěku

16. 2. 2021  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Pro mateřské školy

PROSÍME, DOBŘE SE OBLEČTE, V MUZEU JE ZIMA. V OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY NEJSOU TOALETY, LZE POUŽÍT WC VE STARÉ RADNICI (ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ, 5 MINUT CESTY)

Edukační program navazující na část expozice v Bechyňské bráně určený pro předškoláky (5 – 6 let)

Místo konání: Bechyňská brána, Kotnov, Tábor

Anotace: Mohl se potkat dinosaurus s pračlověkem? K čemu sloužil pravěkým lidem oheň? Je mamut jen velký chlupatý slon s obrovskými kly? Kde se dala pořídit večeře? Kdo maloval po stěnách jeskyně a co tím chtěl vyjádřit? A proč toho víme o pravěku tak málo?

Aktivizační program pro předškoláky nabízí hravou exkurzi  nejen do doby lovců mamutů. Děti si ujasní pojmy minulost a přítomnost a seznámí se s předměty, které o životě pravěkých lidí vypovídají. Do programu jsou zařazeny smyslové a výtvarné aktivity a hry.

Vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč,  Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace) Dítě a společnost, Dítě a svět.

Metody práce: aktivizační metody  + klasické

slovní – dialogické, vyprávění, situační metody,  smyslové aktivity, názorně demonstrační metody, dovednostně praktické, experimentální, hra

Doba trvání: 60 minut

Vstupné: 40 Kč / žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme v expozici od května do října, objednávky na tel. 778 488 433 nebo mailem na sokolova@husitskemuzeum.cz.

Po předešlé domluvě lze program uskutečnit i ve školce, a to celoročně.