Savci Táborska

7. 10. 2021  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Archív - lektorské programy, Pro II. stupeň ZŠ

S ohledem na plánovanou rekonstrukci Rožmberského domu v tomto roce program nenabízíme. Děkujeme za pochopení.

Edukační program k expozici Příroda Táborska
Místo konání: Rožmberský dům, Soběslav

Anotace: Věděli byste, kolik druhů netopýrů se vyskytuje na Táborsku? Čím se liší norek od tchoře? Jaký je rozdíl mezi daňkem a jelenem? Potkáte se ve svém okolí spíš s potkanem nebo krysou? Která zvířata na Táborsku jsou ohrožená, která jsou chráněná a která již vymizela? Jaký vliv na ekosystém může mít zavlečení cizích druhů savců na naše území?

Aktivizační program pro starší žáky ZŠ nabízí záživnou sondu do učiva vzdělávacího oboru Přírodopis (Biologie živočichů) vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci objevují vybrané řády a čeledi, do kterých zařazují jednotlivé druhy savců, určují jejich přirozené prostředí, hledají mezi nimi podobnosti a prostřednictvím výstavy Savci Táborska v Rožmberském domě Blatského muzea v Soběslavi se dozvídají řadu dalších zajímavých informací. Zamýšlí se nad svým odpovědným jednáním k přírodě, uvědomí si hodnotu biodiverzity pro zachování života na planetě.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vzdělávací obor: Přírodopis – Biologie živočichů

Učivo:

  • vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci jednotlivých skupin živočichů – prvoci,
    bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci (paryby, ryby,
    obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
  • rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a epidemiologicky významné druhy, péče
    o vybrané domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná společenstva
  • projevy chování živočichů

Metody práce: aktivizační a klasické. Slovní – dialog, diskuze, práce s pracovním listem, badatelské metody,  problémové vyučování,  názorně demonstrační metody, dovednostně praktické

Doba trvání: 120 minut

Vstupné: 30 Kč / žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme od května do října, objednávky na tel. 734 570 334 nebo mailem na nimrichtrova@husitskemuzeum.cz.