Savci Táborska

7. 10. 2015  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Archív - lektorské programy, Pro II. stupeň ZŠ

S ohledem na plánovanou rekonstrukci Rožmberského domu v tomto roce program nenabízíme. Děkujeme za pochopení.

Cílová skupina: 6. – 7. třída ZŠ

Termín: 1. května – 31. října

Místo konání: Soběslav – Rožmberský dům,  Petra Voka 152

Anotace: Věděli byste, kolik druhů netopýrů se vyskytuje na Táborsku? Čím se liší norek od tchoře? Jaký je rozdíl mezi daňkem a jelenem? Potkáte se ve svém okolí spíš s potkanem nebo krysou? Která zvířata na Táborsku jsou ohrožená, která jsou chráněná a která již vymizela? Jaký vliv na ekosystém může mít zavlečení cizích druhů savců na naše území? Edukační program k expozici Příroda Táborska

Aktivizační program pro starší žáky ZŠ nabízí záživnou sondu do učiva vzdělávacího oboru Přírodopis (Biologie živočichů) vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Žáci objevují vybrané řády a čeledi, do kterých zařazují jednotlivé druhy savců, určují jejich přirozené prostředí, hledají mezi nimi podobnosti a prostřednictvím výstavy Savci Táborska v Rožmberském domě Blatského muzea v Soběslavi se dozvídají řadu dalších zajímavých informací. Zamýšlí se nad svým odpovědným jednáním k přírodě, uvědomí si hodnotu biodiverzity pro zachování života na planetě.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vzdělávací obor: Přírodopis – Biologie živočichů

Učivo:

  • vývoj, vývin a systém živočichů – významní zástupci jednotlivých skupin živočichů – prvoci,
    bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci (paryby, ryby,
    obojživelníci, plazi, ptáci, savci)
  • rozšíření, význam a ochrana živočichů – hospodářsky a epidemiologicky významné druhy, péče
    o vybrané domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná společenstva
  • projevy chování živočichů

Metody práce: aktivizační a klasické. Slovní – dialog, diskuze, práce s pracovním listem, badatelské metody,  problémové vyučování,  názorně demonstrační metody, dovednostně praktické

Doba trvání: 120 minut

Vstupné: 40 Kč  pedagogický doprovod zdarma

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea.