Savci Táborska

7. 10. 2018  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Archív - lektorské programy, Pro I. stupeň ZŠ

S ohledem na plánovanou rekonstrukci Rožmberského domu v tomto roce program nenabízíme. Děkujeme za pochopení.

Aktivizační edukační program k expozici Příroda Táborska
Místo konání: Rožmberský dům, Soběslav

Anotace: Věděli byste, kolik druhů netopýrů se vyskytuje na Táborsku? Jaký je rozdíl mezi daňkem a jelenem? Čím se liší sudokopytník od lichokopytníka? Která zvířata na Táborsku jsou ohrožená, která jsou chráněná a která již vymizela?

Aktivizační program pro mladší žáky ZŠ nabízí záživnou sondu do učiva tematického okruhu Rozmanitost přírody vzdělávací oblasti  Člověk a jeho svět. Žáci objevují vybrané řády a do nich zařazují jednotlivé druhy zvířat, určují jejich přirozené prostředí, hledají podobnost jednotlivých druhů a k nim i další informace na výstavě Savci Táborska v Rožmberském domě Blatského muzea v Soběslavi. Zamýšlí se také nad důležitostí ochrany přírody a jak k tomu mohou přispět oni sami.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Tematický okruh: Rozmanitost přírody

Učivo:

  • rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života,
    výživa, stavba těla u některých nejznámějších druhů, význam v přírodě a pro člověka
  • rovnováha v přírodě – význam, vzájemné vztahy mezi organismy, základní společenstva
  • ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního
    prostředí, ochrana rostlin a živočichů, likvidace odpadů, živelní pohromy a ekologické katastrofy

Metody práce: aktivizační a klasické. Slovní – dialog, diskuze, práce s pracovním listem, badatelské metody,  problémové vyučování,    názorně demonstrační metody, dovednostně praktické.

Doba trvání: 120 minut

Vstupné: 30 Kč / žáka, pedagogický doprovod zdarma

Program nabízíme od května do října, objednávky na tel. 734 570 334 nebo mailem na nimrichtrova@husitskemuzeum.cz.