Sobotníci: Zemědělská škola v Táboře – 150 let od založení

28. 11. 2016  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Archív - exkurze

19. listopadu 2016

V sobotu 19. listopadu 2016 jsme měli jedinečnou možnost navštívit během muzejní vlastivědné vycházky budovu Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Táboře na náměstí Tomáše G. Masaryka. Počasí nám příliš nepřálo, ale tentokrát nás rozmary počasí nemohly vyvést z míry. Po přivítání jsme se rychle přesunuly do školy. S dospělými účastníky jsme si povídali o proměnách nynějšího Masarykova náměstí od roku 1866, kdy byla 26. listopadu otevřena v bývalém Klavíkovském dvoře hospodářská škola. Klavíkovský dvůr se nacházel naproti stávající budově zemědělské školy, která byla otevřena v roce 1904. O dějinách školy, o nové budově, o botanické zahradě, o školním statku a o školních pomůckách nám vyprávěla PhDr. Jindřiška Bumerlová, zdejší pedagožka. Uvnitř jsme si prohlédli výstavku o dějinách školy, dozvěděli jsme se také o studentech ze zahraničí, některé jsme viděli i na fotografiích. PhDr. Bumerlová nás seznámila i se studenty, jejichž jména jsou zapsána na pamětní tabulce ve vstupním vestibulu. Všichni čtyři mladíci zemřeli ke konci II. světové války. Poté nás čekala prohlídka školy. Na chodbách jsme si prohlédli množství exponátů, obrazů a květinových vazeb, které vytvořili zdejší studenti. Děti měly vlastní program. Jejich putování po škole plné rozličných úkolů vyvrcholilo nálezem pokladu u busty Antonína Švehly.

Dospělí i děti si sobotnickou vycházku užili, neboť není moc příležitostí, kdy se můžeme podívat do „útrob“ jedné z táborských škol. Na závěr se sluší ještě poděkovat PhDr. Jindřišce Bumerlové za pěkný výklad o škole a ředitelce školy Ing. Blaženě Hořejší, která nám umožnila vstup do budovy školy.

Mgr. Jitka Vandrovcová