Sobotníci 2022

25. 11. 2021  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Akce, Aktuality, Exkurze

exkurze | cyklus

Vlastivědné vycházky pro zájemce o historii Tábora a okolí.

Sobotníci – cyklus historicko vlastivědných vycházek/exkurzí je jedním z nejdéle trvajících programů, které Husitské muzeum nabízí veřejnosti. Poprvé vyšli Sobotníci do táborských ulic již na konci roku 2010, jejich rodiči byli tehdejší muzejní pedagožka Mgr. Klára Smolíková a historik Husitského muzea pan PhDr. Stanislav Zita, odborník na novodobé dějiny Tábora, který byl též nezapomenutelnou figurou táborského koloritu.

Obyčejně Sobotníci vyráží od září do června každou třetí sobotu v měsíci, jejich témata jsou navázána na další muzejní akce nebo aktuální historické události v konkrétním období. Na jejich vzniku se podílí nejen zaměstnanci Husitského muzea, ale i spolupracující instituce a odborníci. V poslední dekádě jsou tu Sobotníci k dispozici pro zájemce o historii Tábora a okolí především díky historičkám Husitského muzea Mgr. Jitce a Mgr. Lence Vandrovcovým, kterým za to patří oprávněné poděkování!

Přejeme Sobotníkům do dalších let mnoho spokojených účastníků!

 

Plánovaná témata pro rok 2022:

15.01.2022 Židé v Táboře IV
19.02.2022 Rudá záře nad Táborem
19.03.2022 Mlýny na Tismenickém potoce
9.04.2022 Filmový Tábor II
21.05.2022 Okupace v Táboře 1942
18.06.2022 Podhradí a výstava 1902
17.09.2022 Gymnázium a Reálka
15.10.2022 Mezinárodní den archeologie
19.11.2022 Starý hřbitov
17.12.2022 Vánoce