Sobotníci 2024

5. 1. 2024  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Akce, Aktuality, Exkurze

exkurze | cyklus

Vlastivědné vycházky pro zájemce o historii Tábora a okolí.

Sobotníci – cyklus historicko vlastivědných vycházek/exkurzí je jedním z nejdéle trvajících programů, které Husitské muzeum nabízí veřejnosti.  Narodili se v roce 2010 a poprvé vyšli do táborských ulic na začátku roku 2011, jejich rodiči byli tehdejší muzejní pedagožka Mgr. Klára Smolíková a historik Husitského muzea pan PhDr. Stanislav Zita, odborník na novodobé dějiny Tábora, který byl též nezapomenutelnou figurou táborského koloritu.

Obyčejně Sobotníci vyráží od září do června každou třetí sobotu v měsíci, jejich témata jsou navázána na další muzejní akce nebo aktuální historické události v konkrétním období. Na jejich vzniku se podílí nejen zaměstnanci Husitského muzea, ale i spolupracující instituce a odborníci. V poslední dekádě jsou tu Sobotníci k dispozici pro zájemce o historii Tábora a okolí především díky historičkám Husitského muzea Mgr. Jitce a Mgr. Lence Vandrovcovým, kterým za to patří oprávněné poděkování!

Přejeme Sobotníkům do dalších let mnoho spokojených účastníků!

Plánovaná témata pro rok 2024:

13. 1. 2024 Židé v Táboře VI (terezínský rodinný tábor)
17. 2. 2024 Jan Žižka a Tábor
16. 3. 2024 Světový den vody – zmizelé kašny
20. 4. 2024 Táborské tiskárny
18. 5. 2024 Okupace v Táboře 1944
15. 6. 2024 Táborské Podhradí III
21. 9. 2024 Mezinárodní den architektury (7. 10.)
19. 10. 2024 Mezinárodní den archeologie
16. 11. 2024 Čekanický hřbitov a Čekanice
21. 12. 2024 Vánoce