kniha Tábor 600 let

3. 2. 2021  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Publikace

Zdeněk Vybíral (ed.) a kolektiv │cena: 260,- │ ISBN 978-80-87516-63-8

Doprovodná publikace k jubilejní výstavě Tábor 600 let.

Velké táborské jubileum 600 let od husitského založení města je příležitostí k přemýšlení o historické a symbolické jedinečnosti Tábora jako fenoménu evropských dějin. Současně je tu však také město samo se svým životem a svými dějinami, které zahrnují příběhy slavných osobností i neznámých obyvatel. Osídlení prostoru dnešního Tábora je mnohem starší a město samo bylo poprvé založeno 150 let před vznikem husitské pevnosti spravedlivých. Výstava Tábor 600 let byla tvůrčím týmem připravena jako jedno z možných doplnění nové stálé expozice v Bechyňské bráně a pohlíží na historii města širokoúhle, ilustrativně a emotivně. Díky objevné spolupráci pracovníků Husitského muzea s mladými tvůrci z plzeňské SUTNARKY je tento pohled představen na výstavě ve Staré radnici a pro delší čas zachycen v této knize. Kéž jsou její čtenáři osloveni touž inspirací, jakou vtiskli jí i celé výstavě autorky a autoři.

Jakub Smrčka, ředitel Husitského muzea v Táboře

Autoři odborných statí a katalogových hesel: Miloš Drda, Magda Martinková, Gabriela Sokolová Loskotová, Jitka Vandrovcová, Lenka Vandrovcová, Zdeněk Vybíral, Lenka Zajícová, Zdeněk Žalud

Doprovodné texty: Renáta Fučíková, Josef Mištera, Jakub Smrčka

Autoři ilustrací: Eva Bartošová, Renáta Fučíková, Petra Horáková, Martin Kelbl, Aneta Kochová, Kateřina Kotyk, Michaela Neuhöferová, Klára Pavlovcová, Aksana Pratskevich, Lin Pylaeva, Petra Šestáková

Překlad cizojazyčného resumé: Eva Vybíralová

Jazyková redakce: Josef Musil a kolektiv autorů

Vydalo Husitské muzeum v Táboře, Mikuláše z Husi 44, Tábor

Sazba a grafická úprava: Uyanga Undarmaa

Tisk: TISKÁRNA PROTISK, s.r.o.

Náklad: 1000 ks

Vydání 1.

ISBN 978-80-87516-63-8

Tato publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

bar.ces.pozsutnarka logoc-energy_logo_1