Tábor 600 let

3. 9. 2020  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Archív - lektorské programy

Anotace: Tábor slaví šest století svého zrodu.  Neobyčejné město založené netradičním způsobem je spjato především s husitskou historií. Ale nejen husitský je Tábor. Jak šel čas, války a strasti střídaly doby míru a rozkvětu. Hradby se stavěly i bořily. Hasily se požáry, budovaly kostely, kláštery i měšťanské domy. A především zde žili lidé, významní i ti obyčejní, se svými osudy a příběhy.

[Virtuální prohlídka výstavy Tábor 600 let]

U příležitosti 600.  výročí založení Tábora uspořádalo Husitské muzeum ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Jubilejní výstavu, na kterou navazuje edukační program věnovaný dějinám města od založení přes moderní dějiny až po současnost.

Program je určen pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Místo konání: Gotický sál Staré radnice, Žižkovo náměstí 1

Klíčová slova: dějiny Tábora, historie, husitství, moderní dějiny

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství

Učivo: regiony ČR, regionální památky, naše obec, region, kraj, renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření Evropou, historický čas a prostor, význam zkoumání dějin, národní hnutí velkých a malých národů, utváření novodobého českého národa, první světová válka, druhá světová válka, holocaust.

Průřezové téma: Myšlení v evropských a globálních souvislostech

Metody práce: skupinová výuka,  práce s obrazem, metoda dramatické výchovy, dialog, práce s textem.

Skupinu je nutné předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea. Cena je 30,- za žáka.