Tábor v husitské revoluci

10. 2. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - přednášky

22. 3. 2022 | 17.30 | přednáškový sál | augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi 44 | přednáška

přednáší PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D., vedoucí historického oddělení, zástupce ředitele Husitského muzea

Přednáška se věnuje ústřednímu tématu dějin města Tábora, totiž vzniku husitské obce a jejímu vývoji v letech nezávislosti na královské moci. Proč je právě husitské období v dějinách Tábora natolik významné a ojedinělé i z pohledu evropských dějin středověku? Jaký vliv na vznik husitské obce měl pobyt Mistra Jana Husa v jižních Čechách? Co umožnilo vzestup Tábora do čela revoluce? Pokusíme se zodpovědět tyto i další otázky spjaté s rolí husitské obce na hoře Tábor v husitském hnutí. Nahlédneme do jejího vnitřního uspořádání jak v počátcích revoluce, tak po skončení husitských válek. Dotkneme se problematického vztahu k Zikmundovi Lucemburskému. V neposlední řadě se zamyslíme nad tím, co přinesla kapitulace před Jiřím z Poděbrad.