Táborsko jako duchovní krajina III – Křížové cesty

24. 3. 2021  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Muzeum on-line, Přednášky, Videoexkurze, Videopřednášky

videopřednáška | dokument (18:16 minut)

Mgr. Ludmila Mikulová Vás ve třetím pokračování svého cyklu videopřednášek Táborsko jako duchovní krajina zavede ke křížovým cestám. Nejprve objasní historii a vývoj tohoto fenoménu západní katolické zbožnosti, který k sobě váže nejen řadu uměleckých památek minulosti, ale také současnou tvorbu malířskou, sochařskou i architektonickou. Vysvětlí obsah jednotlivých zastavení a jejich základ v Bibli nebo tradici. Na závěr představí konkrétní křížové cesty ve volné krajině Táborska. Autorka se dokumentaci duchovních staveb se věnuje již od roku 2003. K dnešku je zadokumentováno 1395 objektů – od jednoduchých křížů, přes kapličky, zvonice, křížové cesty až kostely a modlitebny.