Táborský triptych – Italská barokní kantáta

20. 7. 2022  •  publikoval(a): Kateřina Mikulandová  •  rubrika: Archív - koncerty

21. 7. | 18:00 | koncert

11. ročník cyklu koncertů staré hudby…

Jako druhý z cyklu koncertů Táborský triptych 2022 zazní tento čvrtek v kostele Narození Panny Marie na nám. Mikuláše z Husi z důvodu nemoci náhradní program:

ITALSKÁ BAROKNÍ KANTÁTA

Viktorie Kaplanová Dugranpere | soprán, recitace

Filip Dvořák | cembalo

VIKTORIE KAPLANOVÁ DUGRANPERE vystudovala Sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole pod záštitou PedF UK (Bc.) a Hudební vědu na FF UK (Mgr.) se zaměřením na českou hudbu 18. století. Část studií strávila na pařížské Sorbonně, kde se věnovala především francouzské hudbě období renesance a baroka. Sólový zpěv studovala u věhlasné operní pěvkyně Daniely Šounové Broukové, prof. Jiřího Kotouče a Pavly Zumrové. Absolvovala celou řadu interpretačních pěveckých kurzů z oblasti barokní komorní hudby, opery a divadla, v Čechách i zahraničí (C. Pélon, J. Hassler, I. Desrochers, B. Lafont, L. Charoy, N. Rouille atd). Na základě toho se od roku 2009 intenzivně věnuje koncertní činnosti v oblasti staré hudby. Tento zájem ji přivedl k založení souboru Victoria Ensemble, jehož ideou je znovuobjevování hudby zapadlé v dějinách a její přínos dnešní době. Se souborem vystupuje jako sólistka, ansámblová pěvkyně a jeho umělecká vedoucí. Hojně koncertuje také jako interpretka francouzských šansonů, jazzu a swingu s českými překlady (Viktorie & František Band, zal. 2010). Se souborem Victoria Ensemble pořádá také koncertní cyklus a festival vokální hudby Hlasy tří světů (koncerty na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje a Vysočiny).

FILIP DVOŘÁK vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a generálbasu pod vedením Václava Lukse. Dva roky studoval na Vysoké hudební škole v Lipsku. Je vyhledávaným hráčem bassa continua a zakladatelem barokního souboru Hipocondria ensemble. Spolupracuje s mnoha soubory staré hudby, jako například Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Venti Diversi. Dále je pravidelným hostem Filharmonie Pardubice, Hradec Králové, Plzeň. Spolupracuje se členy České filharmonie v různých komorních projektech. V posledních letech intenzivně koncertuje se zobcovým flétnistou a dirigentem Jakubem Kydlíčkem pod hlavičkou Concerta Aventina. Stejně významná je spolupráce s vynikajícím houslistou a skladatelem Jiřím Sychou. Od roku 2014 vyučuje na Konzervatoři Teplice, výsledkem čehož je mimo jiné i vznik komorního seskupení Musica Filipika. Filip Dvořák vyhledává rovněž hudební žánry na pomezí klasické a jazzové hudby. Je zakladatelem jazz-barokní formace Transitus Irregularis. Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal v cembalářské dílně F. Vyhnálka.

Vstupné v předprodeji 140/ 110 Kč, na místě 160/ 130 Kč, celek 360/ 270 Kč. Prodej vstupenek v předprodeji – Stará radnice, Žižkovo nám. 1, objednavky@husitskemuzeum.cz, tel.: 774059263.