Velikonoce ve Svaté zemi

6. 3. 2020  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - přednášky

Via-dolorosa-JerusalemPŘEDNÁŠKA JE Z DŮVODU OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA PŘENOSU NÁKAZY KORONAVIREM ZRUŠENA
(uvedeme ji v náhradním termínu, o němž budeme včas informovat). Děkujeme za pochopení.


6. 4. 2020 | od 17:30 | přednáškový sál Husitského muzea v Táboře – Augustiniánský klášter | nám. Mikuláše z Husi čp. 44

Památná místa Ježíšova působení v Izraeli představí na fotografiích ze své cesty ThMgr. Alois Sassmann, farář Starokatolické církve v Táboře.

Ježíšova křížová cesta patří ke kořenům euroatlantické kultury a její konkrétní průběh a topologie je dodnes kulturním fenoménem.

[plakátek]