Viděno — slyšeno — prožito…

20. 2. 2017  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Publikace

10 let občanského sdružení HADASA Tábor 2003–2013

Hana Jančíková et al.

Redakce Eva Měřínská, Jakub Smrčka | Fotografie Hana Jančíková a archiv o. s. Hadasa | Foto na obálce Jára Novotný | Sazba Ivan Mráz | Vydalo o. s. Hadasa, v Táboře roku 2014 | ISBN 978-80- 260-7293- 5

 

Obsah

Úvod 7

ROK 2003 8

ROK 2004 11

ROK 2005 13

ROK 2006 17

ROK 2007 20

ROK 2008 25

ROK 2009 28

ROK 2010 32

ROK 2011 34

ROK 2012 37

ROK 2013 40

ROK 2014 44

Ohlasy na knihu Židé v Táboře

1. Vzpomínky Jaroslava Rinda 46

2. Zapomenutí sousedé 49

3. Neslavné výročí – vzpomínky pana Karla Vošty 50

4. Karel Goldstein: povídky Okupačky (dodatek) 50


Vydáno za finančního přispění fondu kultury města Tábora.