Výstava BOHUMIL SMRČKA (1943–1997)

19. 1. 2017  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív – výstavy

22. 1. – 12. 3. 2017, Galerie stará radnice, Žižkovo nám. 1, Tábor

vernisáž v sobotu 21. 1. 2017 od 16 hod.

Fotografie z vernisáže (fotogalerie na Facebooku)

„Obrazy redukující s lehkým kubistickým flairem budovy na jejich základní geometrické tvary se zachováním jejich emocionálního významu.“ (z ohlasu návštěvníka)

„Bohumil Smrčka ve svých malbách předjímal možnou krásu středověkého Tábora a maloval ho tak, jak ho nemohl vidět, mohl ho v tehdy se rozpadajícím táborském centru jen v duchu rekonstruovat. A dnes jeho obrazy současnému vzhledu Tábora naštěstí odpovídají. Je to nepochybně příklad platónského vztahu mezi nehmotnou idejí a hmotnou realitou, v němž realita často selhává, avšak idea nikdy.“


BS-obalkaDoprovodná publikace k výstavě:

Bohuslav Matyáš – Jakub Smrčka (eds.): BOHUMIL SMRČKA 1943–1997
© Husitské muzeum v Táboře 2017 | Text © Teodor Buzu, Dan Gawrecki, Jaroslav Chobot, Benjamin Kuras, Bohuslav Matyáš, Jiří Opelík, Richard Pogoda, Aleš Slavík, Lubomír Smiřický, Jakub Smrčka, Jitka Taussiková, Jan Trávníček, Máša Valterová, Ladislav Werkmann | Foto © Husitské muzeum v Táboře, Zdeněk Prchlík ml., Jára Novotný, archivy autorů textů | 1. vydání – Tábor, 2017 | ISBN 978-80-87516-32-4

144 stran, barevné reprodukce, cena 190 Kč