Jarní ornitologický kvíz

Přelom dubna a května je každoročně příležitostí potkat se v přírodě během ornitologických vycházek nazývaných Vítání ptačího zpěvu. Protože to letos není možné, nabízíme Vám vzpomínku na „úlovky“ z minulých let, a to formou kvízu. Poznáte následující ptačí druhy, které jsme odchytili do sítí během Vítání ptačího zpěvu v Táboře a Plané nad Lužnicí?

Příjemné chvíle ve společnosti ptačích poslů jara Vám přeje
RNDr. Daniel Abazid

P.S.: Ruce na fotografiích patří ornitologům Ing. Josefu Jahelkovi, Ing. Františku Vališovi a Ing. Stanislavu Vyhnalovi, jimž patří dík i za pravidelné vedení těchto exkurzí.

Chcete-li se z Vašeho domova zaposlouchat do ptačích hlasů, navštivte virtuální Vítání ptačího zpěvu připravené Českou společností ornitologickou!