Konference „Zikmund Lucemburský a město Tábor. Královská moc a městské komunity v pozdně středověké Evropě“

13. 12. 2016  •  publikoval(a): Jakub Smrčka  •  rubrika: Archív - akce

Sigismund of Luxembourg and the town of Tábor. Royal Power and Urban Communities in Late Medieval Europe.

Tábor, 2.–3. 10. 2017 | Program / Schedule (PDF)

U příležitosti 580. výročí udělení městských práv Táboru římským císařem a českým králem Zikmundem Lucemburským v roce 1437 se chceme zaměřit na vztah mezi královskou mocí a městy v Českém království v komparaci s poměry v dalších státech střední Evropy. Zůstávala královská města jen zásobárnou ekonomických a vojenských zdrojů pro svého panovníka? Jak a proč usilovala o podíl na politické moci a proměňovala se v konkurenty krále v této oblasti. Jaké důsledky měl vztah krále a městských komunit pro utváření stavovské společnosti ve střední Evropě? Jak ovlivňovaly proměny královské moci speciálně v Čechách osudy polipanského husitství až do habsburské éry? K zamyšlení nad těmito i souvisejícími otázkami by mělo přispět i vědecké setkání, jež na dny 2.–3. října 2017 připravuje Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci s Centrem medievistických studií Praha. Setkání se bude konat ve Wellness hotelu Palcát v Táboře (Česká republika).

Kontakt pro bližší informace a přihlášky do konference:

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.
 | mobil: 739 468 408