Život šlechty v Renesanci / Soběslav – město pětilisté Růže

12. 8. 2015  •  publikoval(a): Kateřina Nimrichtrová  •  rubrika: Pro II. stupeň ZŠ

S ohledem na plánovanou rekonstrukci Rožmberského domu v tomto roce program Život šlechty v renesanci nenabízíme. Děkujeme za pochopení.

Cílová skupina: 7. – 8. třída ZŠ

Termín: 1. května – 31. října

Místo konání: Soběslav – Rožmberský dům,  Petra Voka 152

Anotace: Jaký je rozdíl mezi Gotikou a Renesancí? Jak proběhlo Dělení Růží, kdo byli Vítkovci a Rožmberkové? Proč byl Petr Vok pro Soběslav tak důležitý? Jaký dům si postavil měšťan Vavřinec? Co se nosilo na dvoře Petra Voka? Co vlastně víme o Rožmberské historii?

Místo konání:  Rožmberský dům, Soběslav

Pro žáky II. stupně ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Klíčová slova: Rožmberkové, Renesance, Pětilistá Růže, Vítkovci, Petr Vok

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Dějepis

Vzdělávací obsah: Člověk v dějinách, Objevy a dobývání. Počátky nové doby

Učivo:

Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické prameny.

Historický čas a prostor.

Renesance, humanismus, husitství, reformace a jejich šíření Evropou.

Zámořské objevy a počátky dobývání světa.

Český stát a velmoci v 15.–18. století.

Metody práce: dialogické – diskuse, dramatizace, aktivizační diskusní metody, heuristické a Sokratovské metody, metoda problémového výkladu; monologické – vyprávění, výklad; názorně demonstrační; inscenační; práce s prameny

Doba trvání: 90 minut

Vstupné: 40 Kč, pedagogický doprovod zdarma

Skupinu je nutné  předem objednat (nimrichtrova@husitskemuzeum.cz, tel. 381252242 nebo 734 570 334). Lektorské programy lze realizovat ve všedních dnech nezávisle na otevírací době muzea.